DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU, 15. listopada 2023.