Zajednica sv. Marte

Zajednica sv. Marte

Nova zajednica u našoj župi koja ima lijep zadatak – briga oko čišćenja i uređenja naše župne crkve; zajednici se mogu pridružiti svi koji imaju malo vremena,volje i ljubavi prema našoj crkvi

 

Vrijeme okupljanja u našoj župi: SUBOTOM nakon jutarnje svete mise