DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU, 22. listopada 2023.