ŽUPNI VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE I KRIZMANIKE

ŽUPNI VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE I KRIZMANIKE

ŽUPNI VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE I KRIZMANIKE

Naše prvopričesnike i krizmanike pozivamo na revno pohađanje nedjeljnih svetih misa i dolazak na župni vjeronauk. Cjeloviti raspored vjeronauka za prvopričesnike i krizmanike možete naći na oglasnim pločama te web i facebook stranici Župe. Radujemo se novim pobjedama i hrabrom koračanju prema primanju svetih sakramenata.

 

 

RASPORED ŽUPNE KATEHEZE ZA KRIZMANIKE

Prvi turnus

Četvrtak

Petak

Drugi turnus

Četvrtak

Petak

08.00

 

8. A i E

OŠ Samobor

08.00

8. A 

OŠ Bogumil Toni

 

09.00

 

8. B 

OŠ Samobor

09.00

8. B 

OŠ Bogumil Toni

 

10.00

 

8. C 

OŠ Samobor

10.00

8. C 

OŠ Bogumil Toni

8. E 

OŠ Bogumil Toni

11.00

 

8. D

OŠ Samobor

11.00

8. D 

OŠ Bogumil Toni

8. F 

OŠ Bogumil Toni

14.00

 

8. E 

OŠ Bogumil Toni

14.00

 

8. A i E

OŠ Samobor

15.00

 

8. F 

OŠ Bogumil Toni

15.00

 

8. B 

OŠ Samobor

16.00

8. C 

OŠ Bogumil Toni

8. A 

OŠ Bogumil Toni 

16.00

 

8. C 

OŠ Samobor

17.00

8. D 

OŠ Bogumil Toni

8. B 

OŠ Bogumil Toni

17.00

 

8. D

OŠ Samobor

Krizmanici dolaze na katehezu u turnusu suprotnom od školskoga. Župna kateheza održava se u župnoj dvorani. Okupljamo se u župnom dvorištu (preko puta crkve) i zajedno ulazimo u dvoranu.

 

 

RASPORED ŽUPNE KATEHEZE ZA PRVOPRIČESNIKE

Prvi turnus

Utorak

Srijeda

Subota

Drugi turnus

Utorak

Srijeda

Subota

08.00

 

 

PO Mirnovec, Gradna

Smerovišće

08.00

 

3. A

OŠ Samobor

PO Mirnovec, Gradna

Smerovišće

09.00

3. A  OŠ Bogumil Toni

 

 

09.00

3. C  OŠ Bogumil Toni

3. B 

OŠ Samobor

 

10.00

3. B 

OŠ Bogumil Toni

 

 

10.00

3. D  OŠ Bogumil Toni

3. C 

OŠ Samobor

 

11.00

 

 

 

11.00

 

3. D

OŠ Samobor

 

14.00

 

3. A

OŠ Samobor

 

14.00

 

 

 

15.00

3. C  OŠ Bogumil Toni

3. B 

OŠ Samobor

 

15.00

3. A  OŠ Bogumil Toni

 

 

16.00

3. D  OŠ Bogumil Toni

3. C 

OŠ Samobor

 

16.00

3. B 

OŠ Bogumil Toni

 

 

17.00

 

3. D

OŠ Samobor

 

17.00

 

 

 

Krizmanici dolaze na katehezu u turnusu suprotnom od školskoga. Župna kateheza održava se u župnoj dvorani. Okupljamo se u župnom dvorištu (preko puta crkve) i zajedno ulazimo u dvoranu.