ŽUPNA STATISTIKA 2023. GODINE

ŽUPNA STATISTIKA 2023.

Kršteno je 142 vjernika, 75 dječaka i 67 djevojčica.
Vjenčano je 58 parova, a 1 ženidba bila je mješovita.
Umrlih je 184. Sa sakramentima ih je umrlo 54, a bez 130. Od
infarkta je umrla 31 osoba, a 2 su počinile suicid.
Prvopričesnika je bilo 183, 95 dječaka i 88 djevojčica.
Krizmano ih je 174.
Bolesničkih pomazanja bilo je 251.
U župi je 2023. godine podijeljeno ukupno 124.550 pričesti.