RASPORED ŽUPNE KATEHEZE ZA PRVOPRIČESNIKE

RASPORED ŽUPNE KATEHEZE ZA PRVOPRIČESNIKE

RASPORED ŽUPNE KATEHEZE ZA PRVOPRIČESNIKE

Prvi turnus

Utorak

Srijeda

Subota

Drugi turnus

Utorak

Srijeda

Subota

08.00

 

3A OŠ Samobor

3M OŠ Mirnovec 8:30

08.00

 

 

3M OŠ Mirnovec 8:30

09.00

3A OŠ Bogumil Toni

3B OŠ Samobor

 

       09.00

3C OŠ Bogumil Toni

 

 

10.00

3B OŠ Bogumil Toni

3C OŠ Samobor

 

10.00

3D OŠ Bogumil Toni

 

 

11.00

 

3D OŠ Samobor

 

11.00

 

 

 

14.00

 

 

 

14.00

 

3A OŠ Samobor

 

15.00

 

 

 

15.00

 

3B OŠ Samobor

 

16.00

3C OŠ Bogumil Toni

 

 

16.00

3A OŠ Bogumil Toni

3C OŠ Samobor

 

17.00

3D OŠ Bogumil Toni

 

 

17.00

3B OŠ Bogumil Toni

3D OŠ Samobor

 

Prvopričesnici dolaze na katehezu u turnusu suprotnom od školskoga.

Župna kateheza održava se u župnoj dvorani. Okupljamo se u župnom dvorištu (preko puta crkve) i zajedno ulazimo u dvoranu.

Nosimo maske, mislimo na sebe i druge te se držimo epidemioloških mjera!