RASPORED ŽUPNE KATEHEZE ZA KRIZMANIKE

RASPORED ŽUPNE KATEHEZE ZA KRIZMANIKE

RASPORED ŽUPNE KATEHEZE ZA KRIZMANIKE

Prvi turnus

Četvrtak

Petak

Drugi turnus

Četvrtak

Petak

08.00

8A OŠ Bogumil Toni

 

08.00

 

8A OŠ Samobor

09.00

8B OŠ Bogumil Toni

 

09.00

 

8B OŠ Samobor

10.00

8C OŠ Bogumil Toni

8E OŠ Bogumil Toni

10.00

 

8C OŠ Samobor

11.00

8D OŠ Bogumil Toni

8F OŠ Bogumil Toni

11.00

 

8D OŠ Samobor

14.00

 

8A OŠ Samobor

14.00

8A OŠ Bogumil Toni

8E OŠ Bogumil Toni

15.00

 

8B OŠ Samobor

15.00

8B OŠ Bogumil Toni

8F OŠ Bogumil Toni

16.00

 

8C OŠ Samobor

16.00

8C OŠ Bogumil Toni

 

17.00

 

8D OŠ Samobor

17.00

8D OŠ Bogumil Toni

 

Krizmanici dolaze na katehezu u turnusu suprotnom od školskoga.

Župna kateheza održava se u župnoj dvorani. Okupljamo se u župnom dvorištu (preko puta crkve) i zajedno ulazimo u dvoranu.

Nosimo maske, mislimo na sebe i druge te se držimo epidemioloških mjera!