RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI - PROSINAC 2021., SIJEČANJ 2022.

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI - PROSINAC 2021., SIJEČANJ 2022.

ŽUPA SV. ANASTAZIJE – SAMOBOR


RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI 2021./22.


NEDJELJA, 26. 12. 2021. OD 13.00:
I: Draganje Selo
II: Vratnik i Gradišće
III: Dubrava Samoborska


PONEDJELJAK, 27. 12. 2021. OD 9.00:
I: Bobovica
II: Bobovica
III: Otok (od autoputa)
IV: Stražnik: V. Kirina, M. Strozzi 2 i 5, A. Šenoe, P. Žegarca, M. Vukasovića (1. dio), Mikrička, S. Vraza, Stražnička, Obrtnička
V: Otok (od Bobovice)


UTORAK, 28. 12. 2021. OD 9.00:
I: Gradna
II: Gradna
III: Kladje: Mirnovečka, Prigorska, Okićka
IV: Kladje: Vrh, Šoićeva, Draga, Domobranska, Voćarska, Vinogradska, Omladinska, Plješivička
V: Kladje: Planinska, Samoborska, Potočine, Zanatska, Sljemenska


SRIJEDA, 29. 12. 2021. OD 9.00:
I: Mala Rakovica: Za gaj, Bregovita, Vidikovac;
- S. Vugrinca, V. Parun, I. Veroneka
II: Mala Rakovica: Mirnovečka, Mirnovečki odv., Travnički put, Voćnjaci, Rakovica, Kordinščak, Sokovčak
III: Mala Rakovica (od rotora): Mirnovečka, Jakšina, Podmelinci, Stara c., Butoraj, Vinogradska, Srednji put
IV: Velika Rakovica: od Koletića, Voćnjaci, Črešni, Pčelarska, Medna, Vidikovac, Hržići, Banjedvorci, Pod dvor, Pod lukeV: Mirnovečka (od kružnog toka do Svetonedeljske)


ČETVRTAK, 30. 12. 2021. OD 9.00:
I: Slani Dol
II: Gajeva, V. Žganca, Danice Ilirske, Z. Price, Grada Wirgesa
III: Zagrebačka, Vukovarska, Zagorska
IV: Ivana Perkovca, Pekarska
V: Georgijevićeva, Malinska


PETAK, 31. 12. 2021. OD 9.00:
I: G. Krkleca, I. Zajca, V. Gotovca, B. Papandopula, M. Reizera
II: Smerovišće, Slapnica
III: Rudarska draga, Ćudomeršćak, Gračec, Taborec, A. Angera, S. Fabkovića
IV: Gornji kraj, Ludvič
V: I. Gundulića, J. Terpuca, M. Bišćana, I. Sudnika


NEDJELJA, 2. 1. 2022. OD 13.00:
I: Slava Gora, Samoborski vrtovi
II: Gregurić Breg, Hamor
III i V: Vrhovčak, M. Strozzi, Pod lipom, Pod brezom, Pod jelom, Pod borom, Pušine (od 10.30 sati)


PONEDJELJAK, 3. 1. 2022. OD 9.00:
I i II: Giznik: Sv. Ane do groblja, Tepec, I. Hoića, J. Kocijanića, J Herovića, G. Đuraka, I. Kukuljevića, A. Stepinca, M. Bogdanovića, V. Noršića, Lešće, Lešće odv.
III: Giznik: S. Oreškovića, i. Rendića, Samostanska, V. Nazora, D. Domjanića
IV: Giznik: T. Ujevića, I. G. Kovačića, Strossmayerova, Pušina, Pušina odv., Kulmerova, M. Bahovca
V: Giznik: Ul. Giznik, I. Benkovića, F. Liszta, I. Trnskog, D. Jambreščaka, V. Vidrića, F. Prešerna, B. Glasića

 

UTORAK, 4. 1. 2022. OD 9.00:
I: M. Krleže, Šmidhenova, Matoševa
II: Starogradska, M. Juratovića, Suhodol, Vugrinščak
III: Žumberačka, Dalmatinska
IV: Giznik: Okićka, Brdarka, Okićki odvojci, R. Buzine, M. Zjalića, Rupica, I. Velikanovića, E. Kvaternika, V. Klaića, Odv. V. Klaića
V: Slavonska


SRIJEDA, 5. 1. 2022. OD 9.00:
I: 9. svibnja
II: Svetonedeljska
III: Adžijina, Trg A. Mihanovića, Hercegovačka, Banijska, Baranjska, Lička
IV: M. Langa, Grič, G. Viteza, B. Tonija, Odv. B. Tonija, Ljubičin prolaz, F. Hrčića, J. Vanjeka
V: D. Cesarića, Cesarićev odv., Đ. Španovića, Praunspergerova, Kerestinečka


ČETVRTAK, 6. 1. 2022. OD 13.00:
I: Zaprešička, Zaprešički odv.
II: Jurjevska, Sv. Ane (od groblja do Trga), F. Livadića, M. Kleščića, Trg kralja Tomislava
III i V: Ćirilometodska, Ivana Pavla II, Kr. Bele IV; G. Ninskog, Dubrovačka, Bašćanske ploče, Gašparotijeva, Kard. F. Kuharića (od 11 sati)


PETAK, 7. 1. 2022. OD 9.00:
I: Kralja Zvonimira, M. Gupca
II: Hrastinska, P. Svačića, Kr. Jelene, S. Držislava, Kr. Tvrtka
III: Kr. Krešimira IV, Kneza Borne, Kolodvorska, E. Kumičića
IV: J. Dalmatinca, J, Bužana, I. Meštrovića, Prigorska, V. Bukovca, F. Kršinića, J. Dijanića

SUBOTA, 8. 1. 2022. OD 9.00:
I: Uskočka, Samoborčekov prilaz, Senjska, N. Š. Zrinskog, K. Zrinske, Zrinsko-Frankopanska, H. V. Hrvatinića
II: J. Komparea, M. Korvina
III: A. Hebranga, P. Preradovića
IV: V. Kolara, P. Katančića


NEDJELJA, 9. 1. 2022. OD 13.00:
I, II i III: Bana J. Jelačića, M. Šiloboda, Voćarska, M. Dvoržaka, Vukasovićeva (2. dio), Odv. Vukasovićeve, Bleiburških žrtava


PONEDJELJAK, 10. 1. 2022, OD 9.00:
I: J. Milakovića, Trg matice hrvatske, F. Ivanščaka, Ilirskog pokreta, Mlinska, Sam. bratovština, Hrv. bratske zajednice
II i III: A. Bijankinija, Sv. Helene, Ciglarska, Pape Ivana XXIII, M. Presečkog, F. Šukljea, F. Bučara
IV: M. Trnine, K. Hegedušića, J. Staničića, M. J. Zagorke, T. Marinić, S. Radića, A. Cesarca


VAŽNA OBAVIJEST
Dragi župljani! Preporučamo da kod molitve i susreta s vama, u vašim obiteljima, na stolu bude križ, Biblija, upaljena svijeća i blagoslovljena voda.
Radi epidemioloških mjera, blagoslov i molitva može se učiniti u obiteljskom prostoru ili ispred kuće, a u stambenim zgradama u holu zgrade.
Zbog bolesti ili sprovoda možda nećemo kod svih doći na vrijeme, ali ćete o promjeni biti obaviješteni. Pratite web i facebook stranicu Župe.
Uz domaće svećenike, braću franjevce i đakona, pomažu nam svećenici gosti.
Obitelji koje nisu u predviđenom terminu kod kuće mogu se javiti u župni ured za naknadni blagoslov.
Zahvaljujemo na molitvi, gostoprimstvu i daru za uzdržavanje naše župne crkve i Župe!