Papa Benedikt XVI. na Svjetskom susretu obitelji u Milanu

Papa Benedikt XVI. na Svjetskom susretu obitelji u Milanu

Tko god je iz bližega pratio događaje od 30. svibnja do danas na sedmom svjetskom susretu obitelji u Milanu mogao se obogatiti ne samo bogatstvom susreta obitelji međusobno, ili pak susreta mladih, susreta djece, no napose susreta svih s Papom. Čak je i susret Pape sa svećenicima, redovnicima te sjemeništarcima i redovnicama, a za taj je susret iz klauzure došlo preko 200 redovnica, spretno ugrađen u temu o obitelji, radu i svetkovanju. Tako se obitelji i Bogu posvećene osobe međusobno potpomažu ugrađujući se u isto otajstvo Božje ljubavi kojoj svatko u svojem pozivu odgovara ljubavlju.
Danas je svečano euharistijsko slavlje bilo i vrhunac i zaključak toga petodnevnoga skupa kad je papa progovorio o otajstvu Presvetoga Trojstva kojega smo svi mi odraz i slika i koje bismo u svojim međusobnim odnosima i u obitelji i društvu i u Crkvi imali i proživljavati i u njemu rasti i međusobno si pomagati. Stoga se Benedikt XVI. u svojoj homiliji zadržao na nekim bitnim označnicama ljudskoga bića stvorena za međusobne odnose u višestrukoj odgovornosti u parku di Bresso na sjeveru Milana s mnoštvom koje je vrlo nadilazilo brojku od milijun osoba.
Ova nas današnja svetkovina upućuje na promatranje otajstva Presvetoga Trojstva, ali nas potiče i na zauzeto življenje u zajedništvu s Bogom i međusobno upravo po njezinu uzoru, istaknuo je Papa odmah na početku te dodao: To imaju naviještati pastiri sa zadaćom da izgrađuju crkvene zajednice tako da budu sve više obitelji, ne samo u promatranju ljepote Presvetoga Trojstva, nego i navješćujući riječi evanđelja, dapače ižaravajući ga snagom življene ljubavi.
Nije samo Crkva, nastavio je Sveti Otac, slika triju Osoba, nego je to i obitelj utemeljena na braku između muškarca i žene koji od početka blagoslovljeni u jednakom dostojanstvu s nadopunjujućim vlastitostima kako bi bili dar jedno drugom i kako bi se međusobno poštivali te ostvarili zajednicu ljubavi i života. Upravo je ljubav to što ljudsku osobu čini pravom slikom Božjom, posebno je istaknuo Papa da bi izričito progovorio bračnim drugovima:
Vaša je ljubav plodna ponajprije za vas, jer želite ostvarivati dobro jedno drugom uživajući u davanju i primanju. Potom je ta ljubav plodna u odgovornom roditeljstvu te mudrom i obzirnom odgoju. Napokon je plodna a društvo, jer se u obitelji uče temeljne socijalne kreposti poput povjerenja, odgovornosti, solidarnosti, suradnje. I djecu i roditelje potaknuo je potom Papa na međusobno poštovanje i pomoć.
Posebno je potom Benedikt XVI. progovorio o sakramentu braka po kojemu u Isusu Kristu ljudski par nalazi svoju puninu. Darom Duha Svetoga, naime, postajete sudionici njegove zaručničke ljubavi i tako istodobno postajete znak njegove ljubavi za Crkvu. Ako taj dar prihvaćate i svakodnevno obnavljate svoj da snagom koja dolazi od sakramenta, i vaša će obitelj živjeti od Božje ljubavi po uzoru na svetu Obitelj iz Nazareta. Obraćajte se često pouzdanom i usrdnom molitvom Isusu, Mariji i Josipu da prihvatite Božju ljubav kao što su je oni prihvatili. Tako i uzvišeno življenje ljubavi zadivljujuće postaje snaga koja preobražava svijet, istaknuo je Papa te se pozvao na mnoge primjere onih koji su u svojoj međusobnoj ljubavi od obitelji stvorili doista kućnu Crkvu.
No Sveti se Otac obratio i onima koji nisu uspjeli pa sada žive u novoj vezi. Kao što je to već sinoć kazao, to je i danas ponovio: vi niste izvan ljubavi Crkve i ta vas ljubav nosi da i ovu svoju teškoću nosite svjesni te ljubavi zajednice.
Potom je Sveti Otac progovorio o radu i svetkovanju, pa je odmah istaknuo, kako stoji na početku Biblije, da je Bog i muškarcu i ženi povjerio da mu budu suradnici u preobrazbi svijeta svojim radom, znanošću i tehnikom. Muškarac i žena i po toj su zadaći također slika Božja pa je imaju ispuniti istom ljubavlju kao i Stvoritelj. Kao što se u obitelji uči pravom vrjednovanju i davanju prednosti osobi pred imanjem, tako to vrijedi i za gospodarski rast koji se ne bi smio pretvoriti u puko profiterstvo nego u pomoć skladnom razvitku društva i obitelji u pravednosti. Vidik puke korisnosti ruši međusobne odnose pa i unutar obitelji te sebičnost počne prevladavati ondje gdje bi imala vladati ljubav i solidarnost, što onda ima odraza i na svekoliko društvo.
Čovjek je, kazao je Sveti Otac završavajući homiliju, napokon kao slika Božja pozvan na odmor i svetkovanje, kako stoji na početku Biblije. Za nas kršćane to je nedjelja, tjedni Uskrs, dan Crkve, dan zajednice koja se skuplja za stolom Riječi Božje i euharistijske žrtve. Hranimo se njegovom ljubavlju da možemo živjeti u toj ljubavi. I onda se oko obiteljskoga okupljanja utvrđujemo u potrebnim životnim radostima, ali i da podijelimo brige. Tako obitelj, rad i svetkovanje doista i jesu tri Božja dara, tri dimenzije našega postojanja koji bi se imali spretno usklađivati, ne samo za dobro svakoga pojedinca, obitelji, nego i za društvo i za Crkvu, zaključio je Benedikt XVI.(rv)