Oproštajna misa za samoborskog župnika Vladu Bogdana

Oproštajna misa za samoborskog župnika Vladu Bogdana

Mise će se održati po redovnom rasporedu, u 8,00; 9,30; 19,00 sati, a glavna misa u 11,30 sati.