DRUGA VAZEMNA NEDJELJA - NEDJELJA BOŽJEG MILOSRĐA 11. travnja 2021.

DRUGA VAZEMNA NEDJELJA - NEDJELJA BOŽJEG MILOSRĐA 11. travnja 2021.

DRUGA VAZMENA (BIJELA) NEDJELJA

NEDJELJA BOŽJEG MILOSRĐA

11. travnja 2021.

1. SVETE MISE U ŽUPNOJ CRKVI

NEDJELJOM: 8, 9.30, 11, 18 i 19 SATI

RADNIM DANOM: 19 SATI

SUBOTOM: 8 SATI

2. POBOŽNOST 13 UTORAKA SVETOM ANTUNU

U utorak je peti utorak pobožnosti 13 utoraka u čast svetom Antunu Padovanskom. U našoj crkvi pobožnost molimo pola sata prije večernje svete mise. Knjižicu pobožnosti na čast sv. Antunu po cijeni od 20 kuna možete nabaviti na stoliću s kalendarima.

3. EUHARISTIJSKO KLANJANJE

Podsjećamo da je svakog četvrtka u 18.30 klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom na naše osobne nakane i nakane naše Župe.

4. ŽUPNA KATEHEZA

Od ovoga tjedna nastavljamo sa župnom katehezom za naše prvopričesnike i krizmanike po uobičajenom rasporedu. Prvopričesnici će katehezu imati u vjeronaučnoj dvorani kao i dosada, a krizmanici u crkvi. Cjeloviti raspored nalazi se na oglasnoj ploči te web i facebook stranici Župe.

5. KATOLIČKI TISAK

Preproučam Katolički tisak za ovaj tjedan, posebno Glas Koncila, MAK, Mariju, Veritas, Glasnik Srca Isusova i Marijina te Radosnu vijest.