Raspored blagoslova kuća i stanova 2018./2019.

Raspored blagoslova kuća i stanova 2018./2019.

RASPORED BLAGOSLOVA KUĆA I STANOVA

2018/2019. GODINA

ŽUPA SV. ANASTAZIJE – SAMOBOR

SRIJEDA, 26. PROSINAC 2018. Sv. Stjepan

I. OD 10.00 Dubrava Samoborska

II. OD 10.00 Smerovišće, Slapnica, Vratnik, Gradišće

III. OD 10.00 Stražnik; V. Kirina, M. Strozzi 2 i 5, A. Šenoe, P. Žegarca, M. Vukasovića (dio), Mokrička, S. Vraza, Stražnička, Obrtnička (B)

IV. OD 14.00 Draganja Sela

ČETVRTAK, 27. PROSINAC 2018. Sv. Ivan

I. OD 9.00 Kladje I, Od Baltinog Jarka Mirnovečkom do kapele; Šoićeva, Vrh, Draga, Vinogradska, Plješivička, Omladinska, Voćarska.

II. OD 9.00 Kladje II, Samoborska, Zanatska, Potočine, Okićka, Prigorska

III. OD 9.00 Gradna

IV. OD 9.00 Gradna

PETAK, 28. PROSINAC 2018.

I. OD 9.00 OTOK, od autoputa

II. OD 9.00 OTOK, od Bobovice

III. OD 9.00 Velika Rakovica; Pod Luke, Pod Dvor, Črešni, Medna, Pčelarska, Voćnjaci, Koletići, Vidikovac, Hržići, Banjedvorci.

IV. OD 9.00 Bobovica

SUBOTA, 29. PROSINAC 2018.

I. OD 9.00 Mala Rakovica; Mirnovečka, Jakšina, Pod melinci, Stara cesta, Butoraj, Vinogradarska, Srednji put, Za Gaj, Bregovica, Vidikovac

II. OD 9.00 Mala Rakovica; Mirnovečka, Mirnovečki odv., Travnički put, Voćnjaci, Rakovica, Kordinščak, Sokovčak.

III. OD 9.00 Vrhovčak; M. Strozzi, Pod lipom, brezom, jelom, borom, Pušine

IV. OD 9.00 Zagrebačka, Vukovarska, Zagorska

NEDJELJA, 30. PROSINAC 2018.

I. OD 10.00 Gregurić Breg, Hamor, Zaprešićka, Zaprešićki odvojak.

II. OD 10.00 Slani Dol

III. OD 10.00 Gajeva, V. Žganca, Danice Ilirske, Z. Price, Grada Wirgesa

IV. OD 14.00 Slava Gora; Lehpameri, Perini; Samoborski vrtovi

PONEDJELJAK, 31. PROSINAC 2018. Stara Godina

I. OD. 10.00 Rudarska Draga, Taborec, S. Fabkovića, A. Angera, Čudomerščak, Gračec, Gornji kraj.

II. OD 10.00 Starogradska, Juratovićeva, Suhodol, Vugrinščak.

III. OD 10.00 Ivana Perkovca, Pekarska, I. Veroneka

IV. OD 10.00 M. Krleže, LJ. Šmidhena, A. G. Matoša

SRIJEDA, 2. SIJEČNJA 2019.

I. OD 9.00 KOMPAREOVA, MATIJAŠA KORVINA

II. OD 9.00 SLAVONSKA

III. OD 10.00 A. GEORGIJEVIĆA, MALINSKA

IV. OD 9.00 SVETONEDJELJSKA

V. OD 9.00 ULICA 9. SVIBNJA

ČETVRTAK, 3. SIJEČNJA 2019.

I. OD 9.00 Kralja Zvonimira, M. Gupca, Hrastinska, P. Svačića, Kraljice Jelene, S. Držislava, Kralja Tvrtka.

II. OD 9.00 J. Dalmatinca, J. Bužana, I. Meštrovića, Prigorska, Vlahe Bukovca, F. Kršinića, J. Dijanića.

III. OD 9.00 D. Cesarića, Cesarićev odv., Đ. Španovića, A. P. Praunšpergera, Kerestinečka.

IV. OD 9.00 Ćirilometodska, Ivana Pavla II, Kralja Bele IV., G. Ninskog, Dubrovačka, Bašćanske ploče, Gašparetija, Kardinala Kuharića.

V. OD 9.00 Krešimira IV, Kneza Borne, Kolodvorska, E. Kumičića.

PETAK, 4. SIJEČNJA 2019.

I. OD 9.00 Uskočka, Samoborčekov prilaz, Senjska, Nikole Šubića Zrinskog, Katarine Zrinske, Zrinsko Frankopanska, Vukčić Hrvatinića

II. OD 9.00 Žumberačka, B. Adžije, Trg A. Mihanovića, Hercegovačka, Banijska, Baranjska, Dalmatinska, Lička

III. OD 9.00 M. Langa, Grič, G. Viteza, B. Tonija, Odv. B. Tonija, Ljubičin prolaz, F. Hrčića, J. Vanjeka.

IV. OD 9.00 J. Milakovića, Trg Matice Hrvatske, F. Ivanščaka, Ilirskog pokreta, Mlinska, Samoborskih Bratovština, Hrvatske Bratske Zajednice.

V. OD 9.00 A. Hebranga, P. Preradovića, G. Krkleca, I. Zajca, V. Gotovca, B. Papandopula, M. Reizera

VI. OD 9.00 Mirnovečka (od kružnog toka do Svetonedjeljske)

SUBOTA, 5. SIJEČNJA 2019.

I. OD 9.00 Giznik; Sv. Ane do groblja, Tepec, I. Hoića, J. Kocijanića, J. Herovića, G. Đuraka, I. Kukuljevića, A. Stepinca, M. Bogdanovića, V. Noršića, Lešće, Lešće odv.

II. OD 9.00 Giznik; T. Ujevića, I. G. Kovačića, Strossmayerova, Pušina, Pušina odv., Kulmerova, M. Bahovca.

III. OD 9.00 Giznik – ulica Giznik, I. Benkovića, F. Liszta, Ivana Trnskog, D. Jambrišaka, V. Vidrića, F. Prešerna, B. Glasića.

IV.OD 9.00 Giznik; S. Oreškovića, I. Rendića, Samostanska, V. Nazora, D. Domjanića

V. OD 9.00 Giznik; Okićka, Brdarka, Okićki odv., R. Buzine, M. Zjalića, Rupica, Ise Velikanovića, E. Kvaternika, Vj. Klaića, Odvojak Vj. Klaića

NEDJELJA, 6. SIJEČNJA 2019. GODINE

I. OD 10.00 A. Bijankinija, Sv. Helene, Ciglarska, Pape Ivana XXIII, M. Presečkog, F. Šukljea, F. Bučara.

II. OD 10.00 Bana J. Jelačića (I. dio), M. Šiloboda, Voćarska, M. Dvoržaka, Vukasovićeva (II. dio), Odvojak Vukasovićeve, Blajburških Žrtava

III. OD 10.00 M. Trnine, K. Hegedušića, J. Staničića, M. J. Zagorke, T. Marinić, S. Radića, A. Cesarca, Bana J. Jelačića (II. dio)

IV. OD 10.00 V. Kolara, V. Parun, P. Katančića

V. OD 10.00 I. Gundulića, J. Terpuca, M. Biščana, I. Sudnika.

VI. OD 13.00 Jurjevska, Anina od Groblja do Trga, F. Livadića, M. Kleščića, Trg Kralja Tomislava.