RASPORED SV. MISA I PROGRAM U BOŽIĆNOM VREMENU

Župna crkva

BADNJAK, nedjelja 24. prosinac, sv. mise - 6.30, 8.00, 9.30 i 11.00

polnoćke - 20.00, 22.00 i 24.00

Franjevačka crkva - 18.30 i 24.00 sata

Kapele: Sv. Filip i Jakob - 22.00 i Sv. Juraj - 24.00 sata

Park domovinske zahvalnosti: „Žive samoborske jaslice“ - 21.00 i 23.00 sati

BOŽIĆ, nedjelja, 25. prosinac

Sv. mise: 8.00, 9.30, 11.00 i 18.00

Park domovinske zahvalnosti: „Žive samoborske jaslice“ – 19.00 sati

BLAGDAN SV. STJEPANA, ponedjeljak, 26. prosinac

Sv. mise u 8.00, 9.30, 11.00 i 18.00 sati

BLAGDAN SV. IVANA KRSTITELJA, utorak, 27. prosinac

Božićni koncert; F. A. Mladost - 17.00 sati

BLAGDAN SV. OBITELJI, nedjelja, 31. prosinac

Sv. mise: 8.00, 9.30, 11.00 i 18.00 sati

SV. MISA ZAHVALNICA, 31. PROSINAC - 18.00 ZAHVALNICA

NOVA GODINA, ponedjeljak, 1. siječanj 2018.

Sv. mise u 9.00, 11.00 i 18.00 sati

Park domovinske zahvalnosti: „Žive samoborske jaslice“ – 19.00

SVETA TRI KRALJA, subota, 6. siječanj 2018.

Sv. mise: 8.00, 9.30, 11.00 i 18.00 sati

NEDJELJA KRŠTENJA GOSPODINOVA, 7. siječanj 2018.

Sv. mise u 8.00, 9.30, 11.00 i 18.00 sati

Blagoslov obitelji je molitva i susret svećenika sa obitelji. Ove godine uz župnika (Žpk), kapelana (Kpl), đakona (Đ) i samoborskih franjevaca (Fra), a u novoj godini nam pomažu vlč. Ivica iz Đurđevca i đakon Ilija iz Zaprešića.

Svim župljanima želimo sretan i blagoslovljen Božić

te puno uspjeha u novoj godini! Vaši svećenici sa suradnicima!


RASPORED BLAGOSLOVA KUĆA I STANOVA - 2017./2018. GODINA

ŽUPA SV. ANASTAZIJE – SAMOBOR

UTORAK, 26. PROSINAC 2017. Sv. Stjepan (Kpl, Đ, Fra)

I. OD 10.00 Dubrava Samoborska

II. OD 10.00 Vratnik, Gradišće, Draganja Sela

III. OD 14.00 Smerovišće, Slapnica

SRIJEDA, 27. PROSINAC 2017. Sv. Ivan (Kpl, Đ, Fra)

I. OD 09.00 Kladje I, Od Baltinog Jarka Mirnovečkom do kapele; Šoićeva, Vrh, Draga, Vinogradska, Plješivička, Omladinska, Voćarska.

II. OD 09.00 Kladje II, Samoborska, Zanatska, Potočine, Okićka, Prigorska

III. OD 09.00 Stražnik, V. Kirina, M. Strozzi 2 i 5, A. Šenoe, P. Žegarca, M. Vukasovića (dio), Mokrička, S. Vraza, Stražnička, Obrtnička.

ČETVRTAK, 28. PROSINAC 2017. (Žpk, Fra, Đ, Kpl)

I. OD 09.00 GRADNA

II. OD 09.00 GRADNA

III. OD 09.00 OTOK, od autoputa

IV. OD 09.00 OTOK, od Bobovice

PETAK, 29. PROSINAC 2017. (Đ, Fra, Žpk, Kpl)

I. OD 09.00 Mala Rakovica; Mirnovečka, Jakšina, Pod melinci, Stara cesta, Butoraj, Vinogradarska, Srednji put.

II. OD 09.00 Mala Rakovica; Mirnovečka, Mirnovečki odv., Travnički put,

Voćnjaci, Rakovica, Kordinščak, Sokovčak.

III. OD 09.00 Za Gaj, Bregovica, Vidikovac (M. Rakovica); Slava Gora

IV. OD 09.00 Velika Rakovica; Pod Luke, Pod Dvor, Črešni, Medna, Pčelarska, Voćnjaci, Koletići, Vidikovac, Hržići, Banjedvorci.

SUBOTA, 30. PROSINAC 2017. (Žpk, Kpl, Đ, Fra)

I. OD 09.00 Bobovica

II. OD 09.00 Vrhovčak; M. Strozzi, Pod lipom, brezom, jelom, borom, Pušine

III. OD 09.00 Ivana Perkovca, Pekarska

IV. OD 09.00 M. Krleže, LJ. Šmidhena, A.G. Matoša

NEDJELJA, 31. PROSINAC 2017. Stara Godina (Kpl, Đ, Fra)

I. OD. 10.00 Gregurić Breg, Hamor, A. Angera, Zaprešićka, Zaprešićki odvojak.

II. OD 10.00 Slani Dol

III. OD 13.00 Gajeva, V. Žganca, Danice Ilirske, Z. Price, Grada Wirgesa

UTORAK, 2. SIJEČNJA 2018. (Kpl, Đ, I, Fra)

I. OD 9.00 Rudarska Draga, Taborec, S. Fabkovića, Gornji kraj.

II. OD 9.00 Starogradska, Juratovićeva, Suhodol, Vugrinščak, Samoborski Vrtovi

III. OD 9.00 Ulica 9. svibnja

IV. OD 9.00 Matijaša Korvina, Kralja Krešimira IV. (do Grada Wirgesa)

SRIJEDA, 3. SIJEČNJA 2018. (Kpl, Đ, Fra, I, Žpk)

I. OD 09.00 Kralja Zvonimira, M. Gupca, Hrastinska, P. Svačića, Kraljice Jelene, S. Držislava, Kralja Tvrtka.

II. OD 09.00 J. Dalmatinca, J. Bužana, I. Meštrovića, Prigorska, Vlahe Bukovca, F. Kršinića, Jurja Dijanića.

III. OD 09.00 D. Cesarića, Cesarićev odv., Đ. Španovića, A. P. Praunšpergera, Kerestinečka.

IV. OD 09.00 Ćirilometodska, Ivana Pavla II, Kralja Bele IV., G. Ninskog, Dubrovačka, Bašćanske ploče, Gašparetija, Kardinala Kuharića.

V. OD 09.00 Krešimira IV, Kneza Borne, Kolodvorska, E. Kumičića

ČETVRTAK, 4. SIJEČNJA 2018. (Žpk, Kpl, Đ, I, Fra)

I. OD 09.00 Zagrebačka, Vukovarska, Zagorska.

II. OD 09.00 Uskočka, Samoborčekov prilaz, Senjska, Nikole Šubića Zrinskog, Katarine Zrinske, Zrinsko Frankopanska, Vukčić Hrvatinića

III. OD 09.00 Žumberačka, B. Adžije, Trg A. Mihanovića, Hercegovačka, Banijska, Baranjska, Dalmatinska, Lička

IV. OD 09.00 Slavonska, Svetonedjeljska (od Perkovčeve do kružn. toka)

V. OD 09.00 M. Langa, Grič, G. Viteza, B. Tonija, Odv. B. Tonija, Ljubičin prolaz, F. Hrčića, J. Vanjeka.

PETAK, 5. SIJEČNJA 2018. (Kpl, Đ, I, Žpk, Fra)

I. OD 09.00 Giznik; Sv. Ane do groblja, Tepec, I. Hoića, J. Kocijanića, J. Herovića, G. Đuraka, I. Kukuljevića, A. Stepinca, M. Bogdanovića, V. Noršića, Lešće.

II. OD 09.00 Giznik; T. Ujevića, I. G. Kovačića, Strossmayerova, Pušina, Pušina odv., Kulmerova, M. Bahovca.

III. OD 09.00 Giznik – ulica Giznik, I. Benkovića, F. Liszta, Ivana Trnskog, D. Jambrišaka, V. Vidrića, F. Prešerna, B. Glasića.

IV.OD 09.00 Giznik; S. Oreškovića, I. Rendića, Samostanska, V. Nazora, D. Domjanića

V. OD 09.00 Giznik; Okićka, Brdarka, Okićki odv., R. Buzine, M. Zjalića, Rupica, Ise Velikanovića, E. Kvaternika, Vj. Klaića, Odvojak Vj. Klaića

SUBOTA, 6. SIJEČNJA 2018. GODINE (Kpl, Đ, Nik, I, Fra)

I. OD 10.00 A. Bijankinija, Sv. Helene, Ciglarska, Pape Ivana XXIII, M. Presečkog, F. Šukljea, F. Bučara.

II. OD 10.00 A. Hebranga, P. Preradovića, G. Krkleca, I. Zajca, V. Gotovca, B. Papandopula, M. Reizera

III. OD 10.00 M. Trnine, K. Hegedušića, J. Staničića, M. J. Zagorke, T. Marinić, S. Radića, A. Cesarca, Jelačića (II. dio)

IV. OD 10.00 Bana Jelačića (I. dio), M. Šiloboda, Voćarska, M. Dvoržaka, Vukasovićeva (II. dio), Odvojak Vukasovićeve, Blajburških Žrtava

NEDJELJA, 7. SIJEČNJA 2018. (Ž, Kpl, Đ, I, Nik, Fra)

I. OD 13.00 Jurjevska, Anina od Groblja do Trga, F. Livadića, M. Kleščića, Trg Kralja Tomislava

I. OD 10.00 J. Milakovića, Trg Matice Hrvatske, F. Ivanščaka, Ilirskog pokreta, Mlinska, Samoborskih Bratovština, Hrvatske Bratske Zajednice.

III. OD 10.00 V. Kolara, I. Veroneka

IV. OD 10.00 Mirnovečka (od kružnog toka do Svetonedjeljske), Kompareova

V. OD 10.00 P. Katančića A. Georgijevića, Malinska

Svetonedjeljska (Od kružn. toka prema Tifonu), Terputca, M. Biščana

VI. OD 14.00 I. Gundulića, I. Sudnika

"> Božićni program i raspored blagoslova kuća - Župa sv. Anastazije - Samobor

Božićni program i raspored blagoslova kuća

Božićni program i raspored blagoslova kuća

RASPORED SV. MISA I PROGRAM U BOŽIĆNOM VREMENU

Župna crkva

BADNJAK, nedjelja 24. prosinac, sv. mise - 6.30, 8.00, 9.30 i 11.00

polnoćke - 20.00, 22.00 i 24.00

Franjevačka crkva - 18.30 i 24.00 sata

Kapele: Sv. Filip i Jakob - 22.00 i Sv. Juraj - 24.00 sata

Park domovinske zahvalnosti: „Žive samoborske jaslice“ - 21.00 i 23.00 sati

BOŽIĆ, nedjelja, 25. prosinac

Sv. mise: 8.00, 9.30, 11.00 i 18.00

Park domovinske zahvalnosti: „Žive samoborske jaslice“ – 19.00 sati

BLAGDAN SV. STJEPANA, ponedjeljak, 26. prosinac

Sv. mise u 8.00, 9.30, 11.00 i 18.00 sati

BLAGDAN SV. IVANA KRSTITELJA, utorak, 27. prosinac

Božićni koncert; F. A. Mladost - 17.00 sati

BLAGDAN SV. OBITELJI, nedjelja, 31. prosinac

Sv. mise: 8.00, 9.30, 11.00 i 18.00 sati

SV. MISA ZAHVALNICA, 31. PROSINAC - 18.00 ZAHVALNICA

NOVA GODINA, ponedjeljak, 1. siječanj 2018.

Sv. mise u 9.00, 11.00 i 18.00 sati

Park domovinske zahvalnosti: „Žive samoborske jaslice“ – 19.00

SVETA TRI KRALJA, subota, 6. siječanj 2018.

Sv. mise: 8.00, 9.30, 11.00 i 18.00 sati

NEDJELJA KRŠTENJA GOSPODINOVA, 7. siječanj 2018.

Sv. mise u 8.00, 9.30, 11.00 i 18.00 sati

Blagoslov obitelji je molitva i susret svećenika sa obitelji. Ove godine uz župnika (Žpk), kapelana (Kpl), đakona (Đ) i samoborskih franjevaca (Fra), a u novoj godini nam pomažu vlč. Ivica iz Đurđevca i đakon Ilija iz Zaprešića.

Svim župljanima želimo sretan i blagoslovljen Božić

te puno uspjeha u novoj godini! Vaši svećenici sa suradnicima!


RASPORED BLAGOSLOVA KUĆA I STANOVA - 2017./2018. GODINA

ŽUPA SV. ANASTAZIJE – SAMOBOR

UTORAK, 26. PROSINAC 2017. Sv. Stjepan (Kpl, Đ, Fra)

I. OD 10.00 Dubrava Samoborska

II. OD 10.00 Vratnik, Gradišće, Draganja Sela

III. OD 14.00 Smerovišće, Slapnica

SRIJEDA, 27. PROSINAC 2017. Sv. Ivan (Kpl, Đ, Fra)

I. OD 09.00 Kladje I, Od Baltinog Jarka Mirnovečkom do kapele; Šoićeva, Vrh, Draga, Vinogradska, Plješivička, Omladinska, Voćarska.

II. OD 09.00 Kladje II, Samoborska, Zanatska, Potočine, Okićka, Prigorska

III. OD 09.00 Stražnik, V. Kirina, M. Strozzi 2 i 5, A. Šenoe, P. Žegarca, M. Vukasovića (dio), Mokrička, S. Vraza, Stražnička, Obrtnička.

ČETVRTAK, 28. PROSINAC 2017. (Žpk, Fra, Đ, Kpl)

I. OD 09.00 GRADNA

II. OD 09.00 GRADNA

III. OD 09.00 OTOK, od autoputa

IV. OD 09.00 OTOK, od Bobovice

PETAK, 29. PROSINAC 2017. (Đ, Fra, Žpk, Kpl)

I. OD 09.00 Mala Rakovica; Mirnovečka, Jakšina, Pod melinci, Stara cesta, Butoraj, Vinogradarska, Srednji put.

II. OD 09.00 Mala Rakovica; Mirnovečka, Mirnovečki odv., Travnički put,

Voćnjaci, Rakovica, Kordinščak, Sokovčak.

III. OD 09.00 Za Gaj, Bregovica, Vidikovac (M. Rakovica); Slava Gora

IV. OD 09.00 Velika Rakovica; Pod Luke, Pod Dvor, Črešni, Medna, Pčelarska, Voćnjaci, Koletići, Vidikovac, Hržići, Banjedvorci.

SUBOTA, 30. PROSINAC 2017. (Žpk, Kpl, Đ, Fra)

I. OD 09.00 Bobovica

II. OD 09.00 Vrhovčak; M. Strozzi, Pod lipom, brezom, jelom, borom, Pušine

III. OD 09.00 Ivana Perkovca, Pekarska

IV. OD 09.00 M. Krleže, LJ. Šmidhena, A.G. Matoša

NEDJELJA, 31. PROSINAC 2017. Stara Godina (Kpl, Đ, Fra)

I. OD. 10.00 Gregurić Breg, Hamor, A. Angera, Zaprešićka, Zaprešićki odvojak.

II. OD 10.00 Slani Dol

III. OD 13.00 Gajeva, V. Žganca, Danice Ilirske, Z. Price, Grada Wirgesa

UTORAK, 2. SIJEČNJA 2018. (Kpl, Đ, I, Fra)

I. OD 9.00 Rudarska Draga, Taborec, S. Fabkovića, Gornji kraj.

II. OD 9.00 Starogradska, Juratovićeva, Suhodol, Vugrinščak, Samoborski Vrtovi

III. OD 9.00 Ulica 9. svibnja

IV. OD 9.00 Matijaša Korvina, Kralja Krešimira IV. (do Grada Wirgesa)

SRIJEDA, 3. SIJEČNJA 2018. (Kpl, Đ, Fra, I, Žpk)

I. OD 09.00 Kralja Zvonimira, M. Gupca, Hrastinska, P. Svačića, Kraljice Jelene, S. Držislava, Kralja Tvrtka.

II. OD 09.00 J. Dalmatinca, J. Bužana, I. Meštrovića, Prigorska, Vlahe Bukovca, F. Kršinića, Jurja Dijanića.

III. OD 09.00 D. Cesarića, Cesarićev odv., Đ. Španovića, A. P. Praunšpergera, Kerestinečka.

IV. OD 09.00 Ćirilometodska, Ivana Pavla II, Kralja Bele IV., G. Ninskog, Dubrovačka, Bašćanske ploče, Gašparetija, Kardinala Kuharića.

V. OD 09.00 Krešimira IV, Kneza Borne, Kolodvorska, E. Kumičića

ČETVRTAK, 4. SIJEČNJA 2018. (Žpk, Kpl, Đ, I, Fra)

I. OD 09.00 Zagrebačka, Vukovarska, Zagorska.

II. OD 09.00 Uskočka, Samoborčekov prilaz, Senjska, Nikole Šubića Zrinskog, Katarine Zrinske, Zrinsko Frankopanska, Vukčić Hrvatinića

III. OD 09.00 Žumberačka, B. Adžije, Trg A. Mihanovića, Hercegovačka, Banijska, Baranjska, Dalmatinska, Lička

IV. OD 09.00 Slavonska, Svetonedjeljska (od Perkovčeve do kružn. toka)

V. OD 09.00 M. Langa, Grič, G. Viteza, B. Tonija, Odv. B. Tonija, Ljubičin prolaz, F. Hrčića, J. Vanjeka.

PETAK, 5. SIJEČNJA 2018. (Kpl, Đ, I, Žpk, Fra)

I. OD 09.00 Giznik; Sv. Ane do groblja, Tepec, I. Hoića, J. Kocijanića, J. Herovića, G. Đuraka, I. Kukuljevića, A. Stepinca, M. Bogdanovića, V. Noršića, Lešće.

II. OD 09.00 Giznik; T. Ujevića, I. G. Kovačića, Strossmayerova, Pušina, Pušina odv., Kulmerova, M. Bahovca.

III. OD 09.00 Giznik – ulica Giznik, I. Benkovića, F. Liszta, Ivana Trnskog, D. Jambrišaka, V. Vidrića, F. Prešerna, B. Glasića.

IV.OD 09.00 Giznik; S. Oreškovića, I. Rendića, Samostanska, V. Nazora, D. Domjanića

V. OD 09.00 Giznik; Okićka, Brdarka, Okićki odv., R. Buzine, M. Zjalića, Rupica, Ise Velikanovića, E. Kvaternika, Vj. Klaića, Odvojak Vj. Klaića

SUBOTA, 6. SIJEČNJA 2018. GODINE (Kpl, Đ, Nik, I, Fra)

I. OD 10.00 A. Bijankinija, Sv. Helene, Ciglarska, Pape Ivana XXIII, M. Presečkog, F. Šukljea, F. Bučara.

II. OD 10.00 A. Hebranga, P. Preradovića, G. Krkleca, I. Zajca, V. Gotovca, B. Papandopula, M. Reizera

III. OD 10.00 M. Trnine, K. Hegedušića, J. Staničića, M. J. Zagorke, T. Marinić, S. Radića, A. Cesarca, Jelačića (II. dio)

IV. OD 10.00 Bana Jelačića (I. dio), M. Šiloboda, Voćarska, M. Dvoržaka, Vukasovićeva (II. dio), Odvojak Vukasovićeve, Blajburških Žrtava

NEDJELJA, 7. SIJEČNJA 2018. (Ž, Kpl, Đ, I, Nik, Fra)

I. OD 13.00 Jurjevska, Anina od Groblja do Trga, F. Livadića, M. Kleščića, Trg Kralja Tomislava

I. OD 10.00 J. Milakovića, Trg Matice Hrvatske, F. Ivanščaka, Ilirskog pokreta, Mlinska, Samoborskih Bratovština, Hrvatske Bratske Zajednice.

III. OD 10.00 V. Kolara, I. Veroneka

IV. OD 10.00 Mirnovečka (od kružnog toka do Svetonedjeljske), Kompareova

V. OD 10.00 P. Katančića A. Georgijevića, Malinska

Svetonedjeljska (Od kružn. toka prema Tifonu), Terputca, M. Biščana

VI. OD 14.00 I. Gundulića, I. Sudnika