Kapela sv. Mihalja

Kapela sv. Mihalja

U dijelu Samobora koji se zove Taborec, uz brijeg ispod Staroga grada, podignuta je kapela na čast sv. Mihovila arkanđela (sv. Mihala – Mihalja). Kapela se sastoji od svetišta, koje zatvaraju tri stranice pravilnog osmerokuta, zatim lađe, tornja i sakristije.

Na pročelju crkvice stoji zidano predvorje (porticus), koje je još 1677. godine bilo drveno. Sigurno je da je kapela postojala već u prvoj polovini 16. stoljeća, što nam svjedoči grobna ploča iz 1536. godine.


Barokni svod načinjen je 1698. Kapela ima zidani kor koji stoji na dva kamena stupa. Kor je barokno svođen, a na njega se ulazi izvana, s južne strane crkve, preko zidanog mosta, koji je nastao u isto vrijeme kad je i sam kor zidan. Most je natkriven i pruža vrlo lijepu sliku. Svetište kapele bilo je od početka gotski svođeno.


Svetište je od lađe povišeno za jednu stubu, a dijeli ih jednostavni gotski luk. Crkva je bila taracana opekom, a 1771. godine dobila je novo podište od kamena. Godine 1871. bila je pokrivena crijepom.
Tijekom posljednjih godina krovište je potpuno obnovljeno, postavljen je novi crijep, na toranj nova bakrena kapa, sve uz nadzor nadležnoga Konzervatorskog zavoda.


Dakle, uz pročelje crkve, sa sjeverne strane, nalazi se toranj s vrlo jakim zidovima. Toranj se spominje već kod vizitacije iz 1650. godine. U tornju se nalaze dva zvona i jedan mali cinkuš.
Zapisnik vizitacije iz godine 1622. spominje tri oltara: veliki posvećeni i dva pokrajnja neposvećena. Na glavnom oltaru nalazi se slika sv. Mihovila arkanđela. Oltar je drven, kićeni barok sa dvovrsnim stupićima. U lađi se nalazi oltar Blažene Djevice Marije Žalosne, s jedne, i oltar sv. Katarine, s druge strane.

U kapeli se služe mise svake prve nedjelje u mjesecu i na Božić, Uskrs, na blagdan sv. Florijana i sv. Mihalja.
Crkva sv. Mihalja je spomenik kulturne baštine (Z – 1460/18. 3. 2004.).