Kapela sv. Florijana – Slani Dol

Kapela sv. Florijana – Slani Dol

Kapela u Slanom Dolu izgrađena je tijekom 1937. godine i posvećena sv. Florijanu, zaštitniku od vatre. Obnovljena je iz temelja godine 1987., u istim dimenzijama i na istome mjestu. Blagoslovio ju je, 8. kolovoza 1987., msgr. Ivan Horvat, tadašnji samoborski župnik.

Unutrašnjost kapele sadrži menzu oltara naslonjenu na zid i kip sv. Florijana, a u tornju se nalazi manje zvonce.
Kapela je ograđena ogradom i oko nje je cvjetnjak o kojem se brinu sami mještani. Kapela nema liturgijskih knjiga, posuđa niti ruha, nego se to u prigodi bogoslužja donosi iz župne crkve.

Misa u kapeli služi se svake godine u nedjelju nakon blagdana sv. Florijana (koji je 4. svibnja) u 11 sati. Na Veliku subotu je blagoslov jela u 16 sati.