Kapela sv. Filipa i Jakova – Gradišće

Kapela sv. Filipa i Jakova – Gradišće

Kapela sv. Filipa i Jakova sačuvana je u gotovo istom obliku kakva je i nekoć bila. Nije nam poznato kada je sagrađena, ali je zapisnik vizite spominje godine 1642., pa je vjerojatno nastala između 1630. i 1642. godine. Sastojala se od svetišta i lađe koji su bili jednako visoki, a pred ulazom je bilo drveno predvorje. Kapela je bila trošna i zapuštena sve do 1837. godine, kada je obnovljena.

Lađa je produljena, a prizidana je i sakristija. Novi lijepi oltar u baroknom stilu načinjen je 1753. godine. Na sebi nosi godinu postanka, a u sredini oltara je udubina među stupovima u kojima su kipovi sv. Filipa i Jakova, vrlo vješto izrađeni. Povrh toga je reljef Boga Oca. Izrađen je i drugi oltar na južnoj strani lađe, s platnenom slikom sv. Valentina.
Na blagdan sv. Filipa i Jakova, 3. svibnja, u kapelici se slavi misa u 11 sati, kao i u nedjelju koja slijedi.

Polnoćka je na Badnjak u 22 sata, a blagoslov jela na Veliku subotu u 14 sati. Mještani se okupljaju i 14. veljače, na blagdan sv. Valentina, kada je misa u 11 sati, kao i u nedjelju nakon tog blagdana. U kapelici se također slavi misa zahvalnica u nedjelju nakon blagdana sv. Martina, u 11 sati.