DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU, 24. rujna 2023.