Kontakt

Kontakt

Župni ured Sv. Anastazije, Sv. Ane 2
10430 Samobor 
Tel: +385 ( 1 ) 3360 082 
E-mail: zupa.samobor@zg-nadbiskupija.hr

 

Raspored misa:
Od ponedjeljka do petka u 19 sati (zimsko vrijeme u 18 sati)
Subotom u 8 sati
Nedjeljom i blagdanom u 8,9.30,11 i 19 sati (zimsko vrijeme u 18)

 

Radno vrijeme župnog ureda:
zimsko vrijeme: od utroka do petka
- prijepodne od 9:00 do 11:00
- popodne od 15:00 do 17:00

ljetno vrijeme: od utroka do petka
- prijepodne – 9:00 do 11:00
- popodne – 16:00 do 18:00


vlč. Ivica Cik - župnik
vlč. Kristijan Tušek - župni vikar