Razgovarati s Bogom. Svezak I. (Došašće – Božićno vrijeme – Bogojavljenje)

"> Znakovi koji će navijestiti drugi Kristov dolazak - Župa sv. Anastazije - Samobor

Znakovi koji će navijestiti drugi Kristov dolazak

Znakovi koji će navijestiti drugi Kristov dolazak

Isus Krist će doći kao Spasitelj svijeta, kao Kralj, Sudac i Gospodin čitavoga svemira. I iznenadit će ljude zaokupljene svojim poslovima i nesvjesne njegova skora dolaska: »Jer kao što munja izlazi od istoka i bljesne do zapada, tako će biti s dolaskom Sina Čovječjega.« 

Okupit će se oko njega dobri i zli, živi i preminuli: svi će se ljudi neodoljivo uputiti k pobjedničkom Kristu, jedni privučeni ljubavlju, a drugi primorani pravdom.

Pojavit će se na nebu »znak Sina Čovječjega«, sveti križ. Upravo križ toliko puta prezren i odbačen, »Židovima sablazan, poganima ludost«, koji su držali bezumnim, taj isti križ blistat će pred zapanjenim pogledom ljudi kao znak spasenja.

Isus Krist u punoj slavi pokazat će se pred onima koji su ga zanijekali – bilo u osobi ili u njegovoj Crkvi – onima koji ni na tome nisu stali, već su ga proganjali, onima koji su živjeli ignorirajući ga. Pokazat će se i onima koji su ga ljubili svojim djelima. Cijelo će se čovječanstvo uvjeriti da »Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom, da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ. I svaki će jezik priznati: ‘Isus Krist jest Gospodin!’ – na slavu Boga Oca.«

Imat ćemo tada potvrdu da su svi naši napori bili dobro usmjereni, bit ćemo sretni zbog svih dobrih djela koja smo učinili za Boga, iako ih možda nitko na ovome svijetu nije primijetio. I osjetit ćemo veliku radost kad ugledamo taj križ, koji smo tražili cijeloga svojega života i koji smo nastojali staviti povrh svih ljudskih djelatnosti. Bit ćemo radosni što smo kao vjerni sluge surađivali na kraljevstvu toga Kralja, Isusa Krista, kojega sada gledamo kako se pojavljuje u punom veličanstvu svoje slave.

Ova meditacija kratki je izvadak iz dnevnih meditacija koje se cjelovite nalaze u knjizi Francisca Carvajala: Razgovarati s Bogom. Svezak I. (Došašće – Božićno vrijeme – Bogojavljenje)