TRODNEVNICA PRED BLAGDAN GOSPE LURDSKE 11. veljače, 2016.

TRODNEVNICA PRED BLAGDAN GOSPE LURDSKE 11. veljače, 2016.

Iza samoborskog muzeja na Šetalištu Franje Tuđmana nalazi se špilja u kojoj je kip 

Majke Božje. Uređena je u prirodnom udubljenju u stijeni koje je nekada bilo zdenac. Po 

uzoru na špilju Majke Božje Lurdske, 2006. godine postavljen je kip Isusove majke kojega je 

izradio akademski kipar Petar Ujević na inicijativu tadašnjega gradonačelnika Antuna 

Dubravka Filipca. Prolaznici tako mogu uvijek osjetiti Marijinu blizinu i poruku koju je 

1858. godine u Lourdes-u prenijela Bernardici: „Ja sam Bezgriješno začeće“. Marija nas je 

tijekom ukazanja te godine sve pozvala da posebno molimo za griješnike, kao i u brojnim 

drugim ukazanjima u svijetu za koja je katolička Crkva zaključila da je opravdano vjerovati 

u stvarnost ukazanja. U Fatimi je Gospa poručila da nema niti jednog problema u svijetu 

koji molitva krunice ne bi mogla riješiti. Ponukani tom porukom i vjerom u bezgranično 

Božje milosrđe, molimo često Marijin zagovor jer je ona naša najvjernija odvjetnica i 

zagovornica. 

Špilju su obnovili i uredili na čast Majci Božjoj članovi Schönstattske obitelji u 

Samoboru, Marijine legije u Samoboru i Molitvene zajednice firme Komunalac d.o.o. 

Samobor uz potporu samoborskog župnika vlč. Davora Štuljana i Grada Samobora.

Prije blagdana Gospe Lurdske 11. veljače, navedene molitvene zajednice 

organiziraju trodnevnu pripravu molitvom krunice koja će se održati ispred špilje Majke 

Božje po slijedećem rasporedu:

-  ponedjeljak, 8. veljače u 17,00 sati (posebna nakana za obraćenje griješnika)

-  utorak 9. veljače u 16,00 sati (posebna nakana za bolesne i nemoćne)

-  srijeda 10. veljače u 17,00 sati (posebna nakana za duše u čistilištu a napose za one 

za koje nitko ne moli).

Nakon molitve, svi odlazimo u župnu crkvu na Svetu Misu. 

Sa svojim nas Sinom pomiri, svojemu nas Sinu preporuči, svojemu nas sinu izruči!