RASPORED KATEHEZA ZA PRVOPRIČENIKE I KRIZMANIKE 2022./2023.

RASPORED KATEHEZA ZA PRVOPRIČENIKE I KRIZMANIKE 2022./2023.

 

RASPORED ŽUPNE KATEHEZE ZA PRVOPRIČESNIKE 

Prvi turnus 

Utorak 

Srijeda 

Subota 

Drugi turnus 

Utorak 

Srijeda 

Subota

08.00 

3.C OŠ 

Bogumil Toni 

   

08.00 

 

3. A 

OŠ Samobor

 

09.00 

3.D OŠ 

Bogumil Toni 

   

09.00 

3.A OŠ 

Bogumil Toni 

3. B 

OŠ Samobor

 

10.00 

3.G OŠ 

Bogumil Toni 

 

PO Mirnovec, Gradna 

Smerovišće 

10.00 

3.B OŠ 

Bogumil Toni 

3. C 

OŠ Samobor 

PO Mirnovec, Gradna 

Smerovišće

11.00 

     

11.00 

 

3. D 

OŠ Samobor

 

14.00 

 

3. A 

OŠ Samobor

 

14.00

     

15.00 

3.A OŠ 

Bogumil Toni 

3. B 

OŠ Samobor 

 

15.00 

3.C OŠ 

Bogumil Toni

   

16.00 

3.B OŠ 

Bogumil 

Toni

3. C 

OŠ Samobor 

 

16.00 

3.D OŠ 

Bogumil Toni

   

17.00 

 

3. D 

OŠ Samobor 

 

17.00 

3.G OŠ 

Bogumil Toni

   


 

Prvopričesnici dolaze na katehezu u turnusu suprotnom od školskoga. 

Župna kateheza održava se u župnoj dvorani. Okupljamo se u župnom dvorištu ispred dvorane.

 

 

 

RASPORED ŽUPNE KATEHEZE ZA KRIZMANIKE 

 

Četvrtak 

Petak 

 

Četvrtak 

Petak

08.00 

 

8. A i E 

OŠ Samobor

08.00 

8. A i B 

OŠ Bogumil Toni

 

09.00 

 

8. B  

OŠ Samobor

09.00

   

10.00 

 

8. C  

OŠ Samobor

10.00 

8. C  

OŠ Bogumil Toni

8. E  

OŠ Bogumil Toni

11.00 

 

8. D 

OŠ Samobor

11.00 

8. D  

OŠ Bogumil Toni

8. F  

OŠ Bogumil Toni

14.00 

 

8. E  

OŠ Bogumil Toni

14.00 

 

8. A i E 

OŠ Samobor

15.00 

8. A i B  

OŠ Bogumil Toni

8. F  

OŠ Bogumil Toni

15.00 

 

8. B  

OŠ Samobor

16.00 

8. C  

OŠ Bogumil Toni

 

16.00 

 

8. C  

OŠ Samobor

17.00 

8. D  

OŠ Bogumil Toni

 

17.00 

 

8. D 

OŠ Samobor


 

Krizmanici dolaze na katehezu u turnusu suprotnom od školskoga. 

Župna kateheza održava se u župnoj dvorani. Okupljamo se u župnom dvorištu ispred dvorane.