Raspored blagoslova kuća i stanova 2016./2017.

Raspored blagoslova kuća i stanova 2016./2017.

Blagoslov obitelji je molitva i susret svećenika sa obitelji. Ove godine uz župnika (Ž), kapelana (K), đakona (Đ) i samoborskih franjevaca (F), već treću godinu na blagoslov idu don Ivo Kopić, I (župnik u Gradačcu), a pomaže nam i fra Marko Vrgoč, župnik iz Kotara (M).

Svim župljanima želimo Sretan i Blagoslovljen Božić te puno uspjeha u Novoj Godini! Vaši svećenici sa suradnicima!

Ponedjeljak, 26. prosinac 2016. Sv. Stjepan (K, Đ, F)

I. OD 10.00 Smerovišće, Slapnica.

II. OD 10.00 Dubrava Samoborska.

III. OD 10.00 Vratnik, Gradišće, Draganja Sela.

Utorak, 27. prosinac 2016. Sv. Ivan (Đ, K, F)

I. OD 10.00 Stražnik, V. Kirina, M. Strozzi 2 i 5, A. Šenoe, P. Žegarca, M. Vukasovića (dio), Mokrička, S. Vraza, Stražnička, Obrtnička.

II. OD 10.00 Kladje I, Od Baltinog Jarka Mirnovečkom do kapele; Šoićeva, Vrh, Draga, Vinogradska, Plješivička, Omladinska, Voćarska.

III. OD 10.00 Kladje II, Samoborska, Zanatska, Potočine, Okićka, Prigorska.

Srijeda, 28. prosina 2016. (F, Đ, K, Ž)

I. OD 9.00 Gradna.

II. OD 9.00 Gradna.

III. OD 9.00 Otok, od autoputa.

IV. OD 9.00 Otok, od Bobovice.

Četvrtak, 29. prosinac 2016. (F, K, Đ, Ž)

I. OD 9.00 Velika Rakovica; Pod Luke, Pod Dvor, Črešni, Medna, Pčelarska, Voćnjaci, Koletići, Vidikovac, Hržići, Banjedvorci ; Slava Gora.

II. OD 9.00 Mala Rakovica; Mirnovečka, Mirnovečki odv., Travnički put, Rakovica, Kordinščak, Sokovčak, Za Gaj, Bregovica, Vidikovac, Srednji put.

III. OD 9.00 Mala Rakovica; Mirnovečka, Jakšina, Pod melinci, Stara cesta, Butoraj, Vinogradarska, Srednji put.

V.OD 9.00 I. Perkovca, Pekarska.

Petak, 30. prosinac 2016. (Ž, K, F, Đ, M)

I. OD 9.00 Vrhovčak; M. Strozzi, Pod lipom, brezom, jelom, borom, Pušine.

II. OD 9.00 Bobovica.

III. OD 9.00 Slani dol.

IV. OD 9.00 M. Krleže, LJ. Šmidhena, A.G. Matoša.

V. OD 9.00 Gajeva, V. Žganca, Danice Ilirske, Z. Price, Grada Wirgesa.

Subota, 31. prosinac 2017. Stara Godina (F, Đ, M, K)

I. OD. 9.30 Gregurić Breg, Hamor, A. Angera, Zaprešićka, Zaprešićki odvojak.

II. OD 9.30 Rudarska Draga, Taborec, S. Fabkovića, Gornji kraj.

III. OD 9.30 Starogradska, Juratovićeva, Suhodol, Vugrinščak.

IV. OD 9.30 Matijaša Korvina, Kralja Krešimira IV. (do Grada Wirgesa).

Ponedjeljak, 2. siječanj 2017. (Đ, K, M, I, F, Ž)

I. OD 9.00 D. Cesarića, Cesarićev odv., Đ. Španovića, A. P. Praunšpergera, Kerestinečka, Kardinala Kuharića.

II. OD 9.00 Krešimira IV.-dio, G. Ninskog, Dubrovačka, Kralja Bele IV., Bašćanske ploče, Ćirilometodska, Ivana Pavla II., Jurja Dijanića, Gašparetija.

III. OD 9.00 Uskočka, Samoborčekov prilaz, Senjska, Nikole Šubića Zrinskog, Katarine Zrinske, Zrinsko Frankopanska, Vukčić Hrvatinića.

IV. OD 9.00 Kralja Zvonimira, Hrastinska (dio), M. Gupca, P. Svačića,, Kraljice Jelene, S. Držislava, Kralja Tvrtka, J. Dalmatinca.

V. OD 9.00 Hrastinska (dio), Prigorska, I. Meštrovića, Slave Raškaj, Vlahe Bukovca, F. Kršinića.

VI. OD 9.00 Kneza Borne, Kolodvorska, E. Kumičića.

Utorak, 3. siječanj 2017. (F, K, I, Đ, M)

I. OD 9.00 Giznik; Sv. Ane do groblja, Tepec, I. Hoića, J. Kocijanića, J. Herovića, G. Đuraka, I. Kukuljevića, A. Stepinca, M. Bogdanovića, V. Noršića, Lešće.

II. OD 9.00 Giznik; Okićka, Brdarka, Okićki odv., R. Buzine, M. Zjalića, Rupica, Ise Velikanovića, E. Kvaternika, Vj. Klaića, Odvojak Vj. Klaića.

III. OD 9.00 Giznik; T. Ujevića, I. G. Kovačića, Strossmayerova, I. Rendića Pušina, Pušina odv., Kulmerova, M. Bahovca.

IV. OD 9.00 Giznik – ulica Giznik, I. Benkovića, , F. Liszta, Ivana Trnskog, D. Jambrišaka, V. Vidrića, F. Prešerna, B. Glasića.

V.OD 9.00 Giznik; S. Oreškovića, Samostanska, V. Nazora, D. Domjanića.

Srijeda, 4. siječanj 2017. (M, F, I, Đ, K)

I. OD 9.00 J. Milakovića, Trg Matice Hrvatske, F. Ivanščaka, Kompareova, Ilirskog pokreta, Mlinska, Samoborskih Bratovština, Hrvatske Bratske Zajednice.

II. OD 9.00 Vukovarska, Zagorska, Zagrebačka, Lička.

III. OD 9.00 Žumberačka, B. Adžije, Trg A. Mihanovića, Hercegovačka, Banijska, Baranjska, Dalmatinska.

IV. OD 9.00 M. Langa, Grič, G. Viteza, B. Tonija, Odv. B. Tonija, Ljubičin prolaz, F. Hrčića, J. Vanjeka.

V. OD 9.00 Slavonska, Svetonedjeljska (od Perkovčeve do kružn. toka).

Četvrtak, 5. siječanj 2017. GODINE (Đ, K, M, I, F)

I. OD 9.00 M. Trnine, K. Hegedušića, J. Staničića, M. J. Zagorke, T. Marinić, S. Radića, A. Cesarca, Jelačića (III. dio).

II. OD 9.00 A. Bijankinija, Sv. Helene, Ciglarska, Pape Ivana XXIII, M. Presečkog, F. Šukljea, F. Bučara.

III. OD 9.00 Bana Jelačića (II. dio), P. Preradovića, M. Reizera.

IV. OD 9.00 Bana Jelačića (I. dio), M. Šiloboda, Voćarska, M. Dvoržaka, Vukasovićeva (II. dio), Odvojak Vukasovićeve, Blajburških Žrtava.

V. OD 9.00 A. Hebranga, G. Krkleca, I. Zajca, V. G.

Petak, 6. siječanj 2017. (Ž, F, K, I, Đ)

I. OD 13.00 Trg Kralja Tomislava, Jurjevska, Anina od Groblja do Trga, F. Livadića, M. Kleščića.

II. OD 10.00 Mirnovečka (od kružnog toka do Svetonedjeljske), Svetonedjeljska (Od kružn. toka prema Tifonu), Terputca, M. Biščana.

III. OD 10.00 I. Gundulića, I. Sudnika.

IV. OD 10.00 P. Katančića A. Georgijevića, Malinska.

V. OD 10.00 V. Kolara, I. Veroneka.