PETA NEDJELJA KROZ GODINU - DAN ŽIVOTA, 06. veljače 2022.

PETA NEDJELJA KROZ GODINU - DAN ŽIVOTA, 06. veljače 2022.

1. SVETE MISE U ŽUPNOJ CRKVI

NEDJELJOM: 8, 9.30, 11 i 18 sati

RADNIM DANOM: 18 SATI

SUBOTOM: 8 SATI 

 

2. DAN ŽIVOTA

Danas u našoj Crkvi slavimo Dan života u kojem molimo da se svaki začeti život sretno rodi i da ga se poštuje do prirodne smrti.

 

3. CJELODNEVNO EUHARISTIJSKO KLANJANJE

U utorak je 8. u mjesecu te zajednica Prijatelja Malog Isusa organizira cjelodnevno euharistijsko klanjanje i molitvu pred Presvetim Oltarskim Sakramentom od 8 do 18 sati.

 

4.  VELIKA DEVETNICA ZA BLAGDAN SV. JOSIPA

Srijedom molimo pobožnost sv. Josipu, pola sata prije svete mise. Ovu srijedu molitvu predvode članovi molitvene incijative 40 dana za život.

 

5. STEPINČEVO

U četvrtak slavimo blagdan blaženog Alojzija Stepinca, biskupa i mučenika. Ispred zagrebačke katedrale slavit će se sveta misa u 17 sati koju predvodi naš nadbiskup kardinal Josip Bozanić. U našoj crkvi redovita je sveta misa u 18 sati.

 

6. BDM LURDSKA I DAN BOLESNIKA

U petak slavimo BDM Lurdsku – Dan bolesnika. Za sve koji pod svetom misom žele primiti sakrament bolesničkog pomazanja potrebno je biti ispovijeđen i u milosti Božjoj. Prigoda je za ispovijed od 17 sati.

 

7. KATOLIČKI TISAK

Preporučujemo Katolički tisak za ovaj tjedan, posebno Glas Koncila, MAK, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Kanu, Veritas, Mariju te Radosnu vijest.