Nakane 4. Vazmena nedjelja

Župa sv. Anastazije – Samobor

Svete Ane 2

10430 Samobor 

 

4. VAZMENA NEDJELJA

3. svibnja 2020.

 

 

NED.,    3. svibnja 2020.                            

ŽUPNA CRKVA

8.00 + Stanko, Filip, Marina i Ana Matković; Marko Kožarec

9.30 + Mirjana Slakoper

11.00 + Juro i Nada Rožić; Juraj Vlahović

12.00 – na nakanu                                     

                 18.00 – ŽUPNA

19.00 + Ivan Šoić

PON.,      4. svibnja 2020.            

 

19.00 SPROVODNA + Stjepan Kotarski

                         – na nakanu  

 UTO., 5. svibnja 2020.                                        

                   

19.00 SPROVODNA + Marija Antolić

                      + Iva Vraneković

 

SRI., 6. svibnja 2020.                                            

19.00 + Božidar Puljić

+ Šimun i Niko Kovač 

ČET., 7. svibnja 2020.                           

 

19.00  + Zoran Hanžek; Stjepan i ob. Bigor

          + Anđelko Golomboš (god.); Zora i Milan Fabekovec;    Danica Mikšić

PET., 8. svibnja 2020.                                           

                 

19.00 + ZAJEDNIČKE NAKANE

 

SUB., 9. svibnja 2020. 

8.00 + Ivon Pavelić