DUHOVI - PEDESETNICA

Župa sv. Anastazije – Samobor

Svete Ane 2

10430 Samobor 

 

DUHOVI - PEDESETNICA

31. svibnja 2020.

 

 

NED.,    31. svibnja 2020.                            

ŽUPNA CRKVA

8.00 + Ivan i Paulina Razum

9.30 + Vlado Bartaković

11.00 - ŽUPNA 

19.00 – zahvala za primljene milosti

PON.,      1. lipnja  2020.                         BDM Majka Crkve

 

19.00 + Željka Lekić

   + Agneza Vreš  

 UTO., 2. lipnja 2020                          

                 

19.00 -  ZAJEDNIČKE NAKANE

 

 

SRI., 3. lipnja  2020.     sv. Karlo Lwanga i drugovi mučenici 

19.00 + Silvio Mucko

 

ČET., 4. lipnja  2020           sv. Kvirin sisački, biskup i muč.                    

 

19.00  + Blaž i Stana Dugandžić

           

PET., 5. lipnja 2020.                   sv. Bonifacije,  biskup i muč.                                       

                 

19.00 + ZAJEDNIČKE NAKANE

 

SUB., 6. lipnja 2020         

                 

 8.00 + Ana, Josip i Dragica Rešetar; 

   Milan i Stjepan Jagodić

+ Jelka Repe