DRUGA VAZEMNA NEDJELJA, 24. travnja 2022.

DRUGA VAZEMNA NEDJELJA, 24. travnja 2022.

DRUGA VAZMENA NEDJELJA

NEDJELJA BOŽJEG MILOSRĐA

24. travnja 2022.

1. SVETE MISE U ŽUPNOJ CRKVI

NEDJELJOM: 8, 9.30, 11 i 19 sati

RADNIM DANOM: 19 SATI

SUBOTOM: PRVA SVETA PRIČEST

 

2. PROŠTENJA PO KAPELAMA

Danas proslavljamo vanjsko proštenje sv. Jurja u istoimenoj kapeli, sa svetom misom u 11 sati. Sljedeće nedjelje proštenje je na Vratniku u kapeli sv. Marka Križevčanina. Sveta misa slavi se u 11 sati.

 

3. ŽUPNA KATEHEZA

Prvopričesnici Osnove škole Bogumil Toni pozvani su doći na vjeronauk u utorak po sljedećem rasporedu: 3. A i B u 9 sati

                                                       3. C I D u 16 sati

Prvopričesnici će imati generalnu probu i podjelu haljina.

Prvopričesnici Osnovne škole Samobor župnu katehezu imaju prema redovitom rasporedu.

Krizmanici ovoga tjedna sudjeluju u petak u molitvi i obilježavanju stradanja pripadnika Domovinskog rata u Trokutu te poradi toga ovoga tjedna nema župne kateheze.

 

4. PRVA SVETA ISPOVIJED I PRIČEST

Prvopričesnici Osnove škole Bogumil Toni, koji će ove subote primiti sakrament prve svete pričesti pozvani su pristupiti prvoj svetoj ispovijedi u petak u 16 sati.

Prvu svetu pričest naši će vjeroučenici primiti u subotu na svetim misama u: 9 sati 3. A i B

    11 sati 3. C, D i M

 

5. KATOLIČKI TISAK

Preporučujemo Katolički tisak za ovaj tjedan, posebno Glas Koncila, MAK, Kanu, Veritas, Mariju, Radosnu vijest, kao i časopis U Duhu s Kristom.