BLAGOSLOV OBITELJI 2022.

ŽUPA SV. ANASTAZIJE – SAMOBOR
RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI 2022./23.


PONEDJELJAK, 26. 12. 2022. OD 13.00:
I: Vratnik i Gradišće
II: Smerovišće, Slapnica
III: Draganje Selo


UTORAK, 27. 12. 2022. OD 9.00:
I: Bobovica
II: Otok (od Bobovice)
III: Otok (od autoputa)
IV: Dubrava Samoborska


SRIJEDA, 28. 12. 2022. OD 9.00:
I: Mirnovečka (od kružnog toka do Svetonedeljske), Georgijevićeva, Malinska
II i III: Gradna
IV: Slani Dol


ČETVRTAK, 29. 12. 2022. OD 9.00:
I: Mala Rakovica: Za gaj, Bregovita, Vidikovac;
- S. Vugrinca, V. Parun, I. Veroneka
II: Velika Rakovica: od Koletića, Voćnjaci, Črešni, Pčelarska, Medna, Vidikovac, Hržići, Banjedvorci, Pod dvor, Pod luke
III: Mala Rakovica: Mirnovečka, Mirnovečki odv., Travnički put, Voćnjaci, Rakovica, Kordinščak, Sokovčak
IV: Mala Rakovica (od rotora): Mirnovečka, Jakšina, Podmelinci, Stara c., Butoraj, Vinogradska, Srednji put

 

PETAK, 30. 12. 2022. OD 9.00:
I: Kladje: Planinska, Samoborska, Potočine, Zanatska, Sljemenska
II: Kladje: Vrh, Šoićeva, Draga, Domobranska, Voćarska, Vinogradska, Omladinska, Plješivička
III: Zagrebačka, Vukovarska, Zagorska
IV: Kladje: Mirnovečka, Prigorska, Okićka


SUBOTA, 31. 12. 2022. OD 9.00:
I: Rudarska draga, Ćudomeršćak, Gračec, Taborec, A. Angera, S. Fabkovića
II: Gornji kraj, Ludvič
III: G. Krkleca, I. Zajca, V. Gotovca, B. Papandopula, M. Reizera
IV: I. Gundulića, J. Terpuca, M. Bišćana, I. Sudnika


PONEDJELJAK, 02. 01. 2023. OD 9.00:
I: Žumberačka, Dalmatinska
II: Vrhovčak, M. Strozzi, Pod lipom, Pod brezom, Pod jelom, Pod borom, Pušine
III: Starogradska, M. Juratovića, Suhodol, Vugrinščak
IV: Gajeva, V. Žganca, Danice Ilirske, Z. Price, Grada Wirgesa
V i VI: Ivana Perkovca, Pekarska


UTORAK, 03. 01. 2023. OD 9.00:
I: Giznik: Sv. Ane do groblja, Tepec, I. Hoića, J. Kocijanića, J Herovića, I. Kukuljevića, G. Đuraka, A. Stepinca, M. Bogdanovića, V. Noršića, Lešće, Lešće odv.
II: Giznik: Okićka, Brdarka, Okićki odvojci, R. Buzine, M. Zjalića, Rupica, I. Velikanovića, E. Kvaternika, V. Klaića, Odv. V. Klaića
III: Giznik: S. Oreškovića, i. Rendića, Samostanska, V. Nazora, D. Domjanića
IV: M. Langa, Grič, G. Viteza, B. Tonija, Odv. B. Tonija, Ljubičin prolaz, F. Hrčića, J. Vanjeka

V: Giznik: Ul. Giznik, I. Benkovića, F. Liszta, I. Trnskog, D. Jambreščaka, V. Vidrića, F. Prešerna, B. Glasića
VI: Giznik: T. Ujevića, I. G. Kovačića, Strossmayerova, Pušina, Pušina odv., Kulmerova, M. Bahovca


SRIJEDA, 04. 01. 2023. OD 9.00:
I: Svetonedeljska
II: 9. svibnja
III: M. Krleže, Šmidhenova, Matoševa
IV: D. Cesarića, Cesarićev odv., Đ. Španovića, Praunspergerova, Kerestinečka
V: Slavonska
VI: Adžijina, Trg A. Mihanovića, Hercegovačka, Banijska, Baranjska, Lička


ČETVRTAK, 05. 01. 2023. OD 9.00:
I: Pape Ivana XXIII, F. Bučara, Sv. Helene, M. Presečkog
II: M. Trnine, K. Hegedušića, J. Staničića, M. J. Zagorke, T. Marinić, S. Radića, A. Cesarca
III: A. Bijankinija, Ciglarska, F. Šukljea
IV: J. Milakovića, Trg matice hrvatske, F. Ivanščaka, Ilirskog pokreta, Mlinska, Sam. bratovština, Hrv. bratske zajednice
V: J. Dalmatinca, J, Bužana, I. Meštrovića, Prigorska
VI: V. Bukovca, F. Kršinića, J. Dijanića


PETAK, 06. 01. 2023. OD 13.00:
I: Zaprešička, Zaprešički odv.
II: Gregurić Breg, Hamor
III: Jurjevska, Sv. Ane (od groblja do Trga), F. Livadića, M. Kleščića, Trg kralja Tomislava
V: Slava Gora, Samoborski vrtovi
VI: M. Šiloboda, Voćarska, M. Dvoržaka, Vukasovićeva (2. dio), Odv. Vukasovićeve

 

SUBOTA, 07. 01. 2023. OD 9.00:
I: Kralja Zvonimira, M. Gupca
II: Hrastinska, P. Svačića, Kr. Jelene, S. Držislava, Kr. Tvrtka
III: Kr. Krešimira IV, Kneza Borne, Kolodvorska, E. Kumičića
IV: Ćirilometodska, Ivana Pavla II, Kr. Bele IV; G. Ninskog, Dubrovačka, Bašćanske ploče, Gašparotijeva, Kard. F. Kuharića
V: M. Korvina
VI: Uskočka, Samoborčekov prilaz, Senjska, N. Š. Zrinskog, K. Zrinske, Zrinsko-Frankopanska, H. V. Hrvatinića


NEDJELJA, 08. 01. 2023. OD 13.00:
I: P. Preradovića
II: A. Hebranga
III: J. Komparea
V i VI: Bana J. Jelačića


PONEDJELJAK, 09. 01. 2023. OD 9.00:
I: V. Kolara
II: Stražnik: V. Kirina, M. Strozzi 2 i 5, A. Šenoe, P. Žegarca, M. Vukasovića (1. dio), Mikrička, S. Vraza, Stražnička, Obrtnička
III: P. Katančića


VAŽNA OBAVIJEST
Dragi župljani! Preporučujemo da kod molitve i susreta s vama, u vašim obiteljima, na stolu bude križ, Biblija, upaljena svijeća i blagoslovljena voda.
Zbog bolesti ili sprovoda možda nećemo svima doći na vrijeme, ali ćete o promjeni biti obaviješteni. Pratite web i facebook stranicu Župe.
Uz domaće svećenike, braću franjevce i đakona, pomažu nam svećenici gosti.
Obitelji koje nisu u predviđenom terminu kod kuće mogu se javiti u župni ured za naknadni blagoslov.
Zahvaljujemo na molitvi, gostoprimstvu i daru za uzdržavanje naše župne crkve i Župe!