Aninovo 2020.

Trodnevnica
Četvrtak, 23. srpnja
župna crkva
Sveta misa u 19.00 sati

vlč. Tomislav MEDIĆ,
mladomisnik

 

Petak, 24. srpnja
župna crkva
Sveta misa u 19.00 sati
vlč. Filip MARIĆ,
upr. župe sv. Nikole u
Jastrebarskom

 

Subota, 25. srpnja
kapela sv. Ane
Sveta misa u 19.00 sati
Put svjetla na samoborskoj
Kalvariji do kapele
sv. Jurja u 20.00 sati
prof. dr. sc. Josip ŠIMUNOVIĆ,
prebendar, prof. na KBF-u

 

Nedjelja, 26. srpnja
BLAGDAN SVETE ANE
Svete mise u kapeli:
8.00 sati

 

hodočasnici iz Luga Samoborskog
župnik župe Lug vlč. Josip ČULIG

9.30 sati

 

hodočasnici iz Domaslovca
župnik župe Domaslovec
vlč. Branimir BUDINSKI
11.00 sati

 

svečano euharistijsko slavlje
vlč.mr.sc. Matej PETRIĆ
17.00 sati

 

večernja misa i mladomisnički blagoslov
vlč. Petar GALEKOVIĆ, mladomisnik