12. NEDJELJA KROZ GODINU - nakane

12. NEDJELJA KROZ GODINU - nakane

Župa sv. Anastazije – Samobor

Svete Ane 2

10430 Samobor 

 

12. NEDJELJA KROZ GODINU

21.lipnja 2020.

 

 

NED.,    21. lipnja 2020.                            

ŽUPNA CRKVA

8.00 + Vid Vugrinec; Vid Rešetar; Fanika Župančić

9.30 + Josip Rusan (god.)

11.00 - ŽUPNA 

19.00 + Ivan, Gašpar i Anasttazija Bošnjak

PON.,      22. lipnja  2020.                         

                    

19.00 + Marko i Mira Matić

   + Božo Rubinić  

 UTO., 23. lipnja 2020                                                      

                 

19.00 -  ZAJEDNIČKE NAKANE

 

SRI., 24. lipnja  2020.                   Rođenje sv. Ivana Krstitelja

   

19.00 + ob. Černauš, Stanić, Jednar i Pinculić; na nakanu

+ Ivan Bošković; + rod. Tomašec i Bošković

 

ČET., 25. lipnja  2020                                                  

 

19.00 + Iva, Jelena, Janja i ob. Buntić; ob. Jarak, 

                     Pavelić, Franetić i Sepić

+ Ivan Brunović            

PET., 26. lipnja 2020.                                   

 

19.00 + ZAJEDNIČKE NAKANE

 

SUB., 27. lipnja 2020            

 

 8.00 + Franjo i rod. Štefković; rod. Golubić

+ Tomo Krčmar