11. NEDJELJA KROZ GODINU

11. NEDJELJA KROZ GODINU

14. lipnja  2020.

 

1.  SVETE MISE U ŽUPNOJ CRKVI

NEDJELJOM: 8, 9.30, 11, 19 SATI

SUBOTOM: 8.00 SATI

RADNIM DANOM: 19.00 SATI

2. VIDOVSKO PROŠTENJE

Sutra, 15. lipnja, slavimo sv. Vida mučenika kome je posvećena kapelica na Vrhovčaku. Sveta misa sutra će u kapelici biti u 18 sati, a sljedeće nedjelje „Vidovsko proštenje“ bit će s misom u 11 sati. 

3.  BLAGDAN SRCA ISUSOVA

U petak slavimo blagdan Srca Isusova. Molitva zlatne krunice i litanije Srcu Isusovom molit ćemo u župnoj crkvi u 18.30 sati, a sljedeće nedjelje bit će proštenje u Draganja Selima gdje je kapelica Srca Isusova. Misa u kapelici je u 11 sati. 

4. PREZBITERSKO REĐENJE

U subotu, na spomendan Srca Marijina, svećeničko je ređenje na Mariji Bistrici kada će za svećenika biti zaređen i naš đakon vlč. Petar Galeković. Sve ređenike preporučamo u molitve, a sve koji su u mogućnosti pozivamo da se organiziraju te u subotu dođu na Mariju Bistricu i podrže ređenike svojom prisutnošću i molitvom. Misa ređenja započinje u 10 sati.  

5. SAMOBORSKO HODOČAŠĆE NA MARIJU BISTRICU

Najavljujemo i naše tradicionalno samoborsko hodočašće na Mariju Bistricu koje će se ove godine održati 2. i 3. kolovoza. U nedjelju, 2. kolovoza krenut će pješaci, a u ponedjeljak 3. kolovoza pridružit će im se i ostali hodočasnici. Prijave za autobuse uskoro će biti moguće u župnom uredu.

6. PROMJENA RASPOREDA NEDJELJNIH MISA KROZ LJETO

Kroz vrijeme godišnjih odmora, dakle kroz mjesec srpanj i kolovoz, u našoj će se župnoj crkvi promijeniti nedjeljni raspored svetih misa. Svete mise bit će u 8, 9.30 te večernja u 19 sati. Mise u 11 sati neće biti

7. PRILOG ZA OBITELJI I POJEDINCE STRADALE U POTRESU

Podsjećamo na  prigodnu kolektu za sve obitelji i pojedince stradale u potresu koji je 22. ožujka pogodio Zagreb i okolicu. Na izlazu iz crkve postavljena je škrabica u koju možete dati svoj dar.   

8. RADOVI NA SAKRISTIJI

Ovih dana započeli smo radove oko uređenja naše sakristije. U planu je obnova oba sakristijska prostora te prenamjena gornje sakristije u prostor za ministrante. U tijeku je restauracija sakristijskog ormara te izrada novih ormara, a u narednim danima kreće se u sanaciju i bojanje zidova. Ukupni trošak radova je oko 60 000 kn. Hvala na svakom daru i svakoj pomoći kako bi i sakristija bila funkcionalnija i obnovljena. 

9. ZAHVALA ZA SUDJELOVANJE U PROSLAVI TIJELOVA

Zahvaljujemo svima koji su se uključili u proslavu Tijelova, osobito zborašima, članovima bratovština koji su pripremali tijelovske oltare te ministrantima i čitačima. Hvala na trudu, uloženoj ljubavi i zajedništvu. 

10. PREMJEŠTAJ U NAŠOJ ŽUPI

Odlukom našega Nadbiskupa u našoj župi ovoga ljeta dolazi do promjene. Naime, naš kapelan vlč. Kristijan dobio je premještaj te će biti razriješen službe župnog vikara u našoj župi, te će preuzeti novu službu povjerenika za pastoral mladih naše nadbiskupije. 

11. TISAK 

Stigao je novi broj Glasa Koncila, novi broj MAK -a , i  Radosne vijesti, a preporučamo i  marijanski časopis Marija, Glasnik Srca Isusova i Marijina