Kapela sv. Jurja

Kapela sv. Jurja

Na brdu Tepecu, povrh Samobora, na 322 metra nadmorske visine, smjestila se kapela sv. Jurja. O postanku te kapele ne možemo reći ništa jer ne znamo tko ju je i kada podigao. U Samoboru je nekada postojala predaja o nastanku kapele, koju je zapisao vizitator u zapisniku kanoničke vizite održane 1768. godine. Prema toj predaji, kapela je čudnovatim putem iz dalekog kraja došla na svoje današnje mjesto. To se vidi po tome što u zemlji nema nikakvih temelja kakve inače imaju sve kapele i crkve.

Zapisnici vizita iz 1622. i 1650. godine spominju da se vrata kapele ujutro često nađu otvorena, iako su na večer dobro zaključana. Predaja nam govori da je kapela vrlo stara. Bačvasti svod svetišta upućuje nas na to da je mogla nastati ili krajem 15. stoljeća ili najkasnije početkom 16. stoljeća. U pisanim spomenicima prvi put se spominje 1555. godine u pismu suca Bartolomeja Vukovića.

Na blagdan sv. Jurja, 23. travnja, misa se slavi u 11 sati, kao i u nedjelju poslije blagdana. Mještani se okupljaju i na misu polnoćku, na Badnjak u 24 sata.